Góc Âm Nhạc

GÓC ÂM NHẠC
 

- NHẠC PHONG TRÀO:

1. De Colores:
- Nhạc: http://cursillovn.net/TY/Nhac/Cursillo/DeColores_HopCa.mp3
- Lời nhạc: http://cursillovn.net/TY/Nhac/Cursillo/DeColores.pdf
- Encore: http://cursillovn.net/TY/Nhac/Cursillo/Decolores.enc

2. Cursillistas Hành khúc:
- Nhạc: http://cursillovn.net/TY/Nhac/Cursillo/CursillistasHanhKhuc_HopCa.mp3
- Lời nhạc: http://cursillovn.net/TY/Nhac/Cursillo/CursillistasHanhKhuc.pdf
- Encore: http://cursillovn.net/TY/Nhac/Cursillo/CursillistasHanhKhuc.enc


3. Cursillistas - Kitô hữu vui tươi (St: Fx Hùng Cường XL)
- Nhạc: http://cursillovn.net/TY/Nhac/Cursillo/Cursillista_KitoHuuVuiTuoi-FxHC.mp3
- Lời nhạc: http://cursillovn.net/TY/Nhac/Cursillo/Cursillista-KytoHuuVuiTuoi.TIF

4. Dấn thân (St: Fx Hùng Cường XL)
- Nhạc: http://cursillovn.net/TY/Nhac/Cursillo/DanThan-FxHC.mp3
- Lời nhạc: http://cursillovn.net/TY/Nhac/Cursillo/DanThan.TIF

5. Cursillo (St: Nguyễn Phượng PC)
- Nhạc: http://cursillovn.net/TY/Nhac/Cursillo/CURSILLO_ThanhTuyen%20Quang%20Tuan.mp3
- Lời nhạc: http://cursillovn.net/TY/Nhac/Cursillo/CURSILLO.pdf

6. Người Trợ tá (St: Nguyễn Phượng PC)
- Nhạc: http://cursillovn.net/TY/Nhac/Cursillo/NGUOITROTA-QuangTuan.mp3
- Lời nhạc: http://cursillovn.net/TY/Nhac/Cursillo/NguoiTroTa.pdf

7. Ultreya (St: Nguyễn Phượng PC)
- Nhạc: http://cursillovn.net/TY/Nhac/Cursillo/ULTREYA.mp3
- Lời nhạc: http://cursillovn.net/TY/Nhac/Cursillo/ULTREYA.pdf

- NHẠC SINH HOẠT:

1. Tìm gặp Giêsu: http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,19554

2. Hành khúc Phaolô: http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,19506

3. Tâm điểm yêu thương: http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,10332
Video vũ khúc (Ngày Truyền thống PTXL 12.09.2015):
https://www.youtube.com/watch?v=63fYvyV-MK0&feature=youtu.be

4. Con đường Giêsu: http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,8391
Cử điệu mẫu: http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,19103

5. Học yêu Thánh Giá: http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,10330
Video vũ khúc (Ngày Truyền thống PTXL 12.09.2015):
https://www.youtube.com/watch?v=E8gjzetJfnM&feature=youtu.be

6. Hãy làm cho Ngài lớn lên: https://www.youtube.com/watch?v=ZQLBLbbjSm8
Video vũ khúc (Sinh hoạt - Hội thảo PTXL 16-17.04.2016)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét