Palanca-Palanca

PALANCA - BÓ HOA THIÊNG

“PALANCA” theo tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “cái đòn bẩy”. Đòn bẩy là một dụng cụ thô sơ, nhưng rất hữu ích. Người xưa đã nghĩ ra đòn bẩy để nâng, bẩy một vật nặng, thay thế cho sức người. Trong ngôn ngữ phong phú của chúng ta, danh từ “BÓ HOA THIÊNG”, cũng mang một ý nghĩa như chữ “PALANCA”.
Như vậy, chữ PALANCA đem áp dụng cho Phong trào Cursillo mang một ý nghĩa rất cao đẹp. Khóa Cursillo và các sinh hoạt PT của chúng ta được hàng ngàn, hàng vạn chiếc đòn bẩy, từ khắp mọi phương trời bẩy lên, nâng lên để mọi người chúng ta tiến tới, vươn lên và kết hợp mật thiết với Chúa Kitô.
Một trong bốn yếu tố làm cho Khóa Cursillo & các sinh hoạt PT thành công là ƠN CHÚA. Muốn có Ơn Chúa, phải cầu nguyện. Cầu nguyện không chỉ có nghĩa là ngồi đọc kinh. Cầu nguyện diễn ra dưới nhiều hình thức như: tham dự Thánh Lễ, rước mình Thánh Chúa, đi đàng Thánh Giá, lần chuỗi Mân Côi, suy niệm Thánh Kinh, viếng Thánh Thể, làm những việc hy sinh, hãm mình, thi hành các công tác bác ái, nói lời đạo đức, giảm bớt những đam mê, từ bỏ những thói hư tật xấu, như tính nóng nảy, tính lười biếng, tính kiêu ngạo v.v... Tóm lại, tất cả những hành vi đạo đức, những cử chỉ hãm mình nếu làm với ý cầu nguyện cho PT Cursillo, thì đó là một Palanca, một Bó Hoa Thiêng tuyệt vời.
Trong PT Cursillo, cầu nguyện hay “Palanca” phải là một khí cụ trợ giúp trong mọi giai đoạn của Phong Trào: Tiền Cursillo, Khóa Cursillo, Hậu Cursillo, Ultreya, Hội Nhóm, và trong mọi sinh hoạt Cursillo. Sách ‘Những Tư Tưởng Nền Tảng PT Cursillo’ (TTNT) xác tín ân sủng là nguyên tắc và là nền tảng của Phong Trào chúng ta và xem Palanca là một trong những yếu tố của Sách Lược Cursillo, được biết đến như là Mầu Nhiệm Palanca. “Cầu nguyện là những phương thức thiêng liêng chính yếu mà chúng ta tin tưởng để cho Khóa Cursillo được thành công. Ban Điều Hành là cộng đồng cầu nguyện đầu tiên (trước, trong và sau ba ngày). Khóa Cursillo còn được hỗ trợ bởi các cộng đồng cầu nguyện ngoài Khóa Cursillo và cách xa Khóa, dâng lời cầu nguyện và hy sinh cho sự thành công của Khóa Ba Ngày (Bó Hoa Thiêng) như họ biết sự thông công của lời cầu nguyện để giúp Khóa đạt được sự hoán cải. Các cộng đồng cầu nguyện nầy, với cảm tính thánh thiện sâu xa, giúp cho mầu nhiệm Hiệp Thông của các Thánh trở thành hiện thực trong Nhiệm Thể Chúa Kitô” (TTNT ấn bản III, #230).
Chúng ta có thể tóm tắt sự cần thiết của Palanca trong Phong Trào của chúng ta với câu nói phổ thông trong PT Cursillo như sau:
“Hãy nói với Chúa về người ta trước khi nói với người ta về Chúa.”
---------

XIN QUÝ ANH CHỊ LÀM PALANCA 
HƯỚNG VỀ CÁC CÔNG TÁC CỦA PHONG TRÀO 
VÀ CÁC KHÓA CURSILLO, KHÓA HỘI THẢO CURSILLO.Hộp thư nhận Palanca: palanca.xuanloc@gmail.com 
 
Nguyện Chúa luôn đồng hành và chúc lành!
 
De Colores!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét